Concurs d'idees per a làmbit de Can Ollé. La Palma de Cervelló

La definicó arquitectónico urbanística del límit urbà té en compte el gra de les edificacions existents i les privilegiades condicions de l'entron natural: la riera, la vall i el el bosc. Es proposen espais públics que connecten el vell amb el nou i patis comunitaris en la proposta edificatòria atentes a les qualitats del context.

2011
promotor
Ajuntament de La Palma de Cervelló

anar al menú

Concurs d'idees per a làmbit de Can Ollé. La Palma de Cervelló


Concurs d'idees per a làmbit de Can Ollé. La Palma de Cervelló


Concurs d'idees per a làmbit de Can Ollé. La Palma de Cervelló