La Fille du Regiment

Direcció técnica amb Xavier Torrent

Escenografia dissenyada per Chantal Thomas que s’estructura en dos actes:
El primer queda configurat per una topografia que simbolitza mapes desplegats i que ocupa tot l’escenari. Construït mitjançant estructures metàl•liques de base, volumetries de pórex modelat i acabat final de teles impreses fixades amb làtex.
El segon queda configurat per la irrupció en el primer acte del Saló Berkenfield, representació d’una sala clàssica amb efecte de fuga en les tres dimensions. Una gran estructura metàl.lica amb rodes acabada amb paviment de fusta i una representació de les parets configura aquest segon espai.
Altres elements com telons, imatges de fons i atrezzo completen el muntatge escenogràfic.

2010
promotor
Manterola
col·laboradors
Isabella Pintani (arquitecta)

anar al menú

La Fille du Regiment


La Fille du Regiment