Museu del medi ambient de Lleida
(Accèssit)

L’edifici se situa estratègicament en el solar adaptant-se a la topografia i a l'arbrat existent. El museu es concep com un contenidor compacte de murs de tancament de tapial de 80cm d’amplada, recuperant una tècnica constructiva autòctona. Una segona pell, a la façana sud, actua com a captador solar i allotja les circulacions horitzontals i verticals.


2008
promotor
Ajuntament de Lleida
col·laboradors
Albert Sagrera (asessor medi ambiental)
Raimon Grau (instal.lacions)
Javier Monte (estructura)
Joel Vives (arquitecte tècnic)
Eulàlia Martín
Isabella Pintani (arquitecta)
Josean Arriola

anar al menú

Museu del medi ambient de Lleida<br />(Accèssit)


Museu del medi ambient de Lleida<br />(Accèssit)