Casa per Laura i Carlos. La Portellada

Les proporcions allargades del solar i les separacions a veïns defineixen l’àmibit d’actuació. La casa presenta dues alçades per construir el carrer i decreix cap al pati. La geometria de la coberta redueix la projecció d’ombres.

2009
promotor
Laura Agud / Carlos Gimeno
col·laboradors
Josean Arriola
Javier Monte (estructura)
Raimon Grau (instal.lacions)

anar al menú

Casa per Laura i Carlos. La Portellada


Casa per Laura i Carlos. La Portellada


Casa per Laura i Carlos. La Portellada