Barcelona in Progress . Fòrum 2004. Barcelona

El muntatge d'exposició s'entén com un recorregut al llarg de les grans operacions de transformació urbanística de la ciutat de Barcelona, agrupant-les per unitats identificables en sí mateixes i adaptant-se a la singularitat de l'edifici on s'exposa. L’espai s’estructura en quatre zones amb diferents nivells d’informació.

2004
promotor
Ajuntament de Barcelona
col·laboradors
Ivan Blasi
Maria Güell (il·luminadora)

anar al menú

Barcelona in Progress . Fòrum 2004. Barcelona


Barcelona in Progress . Fòrum 2004. Barcelona