Casa Gascon . Badalona

El projecte planteja la rehabilitació d’un habitatge existent entre mitgeres, molt estreta i profunda al casc antic de Badalona. Es busca fer arribar la llum al centre de l’habitatge a la planta baixa mitjançant un lluernari a coberta, un terra de vidre a planta golfes i un forat d’escala generós al centre.
Tot el programa funcional gira entorn d’aquesta intenció de travessar les tres plantes amb la llum natural.

2004
promotor
Josep Maria Gascon / Rosa Maria Costa
col·laboradors
Ivan Blasi
Joel Vives (arquitecte tècnic)
Javier Monte (estructura)
Débora Tenenbaum (fotografia)

anar al menú

Casa Gascon .  Badalona