Edifici d'habitatges . Màlaga

L’objectiu de construir una densitat edificatòria sense renunciar a la qualitat espacial, la llum natural i la ventilació creuada, ens va portar a pensar en un sistema pel/per al qual l’habitatge no resulta d’un joc d’habilitat compositiva sinó d’un concepte determinat de viure. La repetició d’aquest sistema organitza la naturalesa del bloc creant molts espais comuns exteriors de relació. La planta baixa diàfana s’organitza a través de locals comercials circulars que alliberen l’espai públic.

2002
promotor
Ajuntament de Málaga
col·laboradors
Ivan Blasi

anar al menú

Edifici d'habitatges . Màlaga


Edifici d'habitatges . Màlaga