Conjunto escolar en Mabillon. Monthey. Suiza

El projecte ha de resoldre la construcció de dues escoles i un poliesportiu a construir en una segona fase. La configuració urbana suggereix una organització fragmentada creant un gran pati i assumint la importància del carrer per a vianants que fixa la posició dels accessos principals. (Col·laboració amb Camilo Galletti)

2012
col·laboradors
Pilar Fernández (arquitecta)
Isabella Pintani (arquitecta)

anar al menú

Conjunto escolar en Mabillon. Monthey. Suiza


Conjunto escolar en Mabillon. Monthey. Suiza