Centre del Neardental a Piloña

La proposta arquitectònica assumeix la condició emblemàtica pròpia d’un museu al mateix temps que es presenta com una aposta paisatgística. La geometria del solar, delimitat per dues carreteres y la via del tren, reforça la idea d’un edifici compacte
El projecte afronta el repte d’articular tot el programa funcional, amb un esquema museogràfic i de recorreguts predeterminat, adaptant-se a la geometria específica del solar. Una volumetria evolutiva genera un àmbit d’entrada des d’on es visualitza la secció i el funcionament de tot l’edifici , al mateix temps que es connecta amb els espais exteriors i el paisatge que l’envolta.

2010
col·laboradors
Isabella Pintani (arquitecta)
Helena Sirisi
David Antolí

anar al menú

Centre del Neardental a Piloña