Projecte d´Urbanització del Sector Creu Roja – Vallparda. L'Hospitalet de Llobregat.
(1er premi)

La topografia de la ciutat en aquesta zona presenta un pendent uniforme que declina cap al sud-est.
Per tal d’assolir la imatge global requerida pensem que les dues noves places han de suposar una extensió natural de l’espai del carrer. Aquesta continuitat s’aconsegueix amb l’aplicació del nou paviment i la disposició de l’arbrat.

2009
promotor
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
col·laboradors
Raimon Grau (instal.lacions)
Isabel Lleonart (paisatgista)
Maria Güell (il·luminadora)
Eulàlia Martín
Isabella Pintani (arquitecta)
Josean Arriola

anar al menú

Projecte d´Urbanització del Sector Creu Roja – Vallparda. L'Hospitalet de Llobregat.<br />(1er premi)


Projecte d´Urbanització del Sector Creu Roja – Vallparda. L'Hospitalet de Llobregat.<br />(1er premi)


Projecte d´Urbanització del Sector Creu Roja – Vallparda. L'Hospitalet de Llobregat.<br />(1er premi)