Casa per Maria Rosa i Antonio. La Portellada

Aquest habitatge respon a les condicions de límit entre el casc urbà i el sòl rural. La manca de referències construïdes provoca un volum autònom atent a la riquesa de les vistes. Les pèrgoles es presenten com un element de transició interior-exterior i humanitzen l’escala.

2009
promotor
Maria Rosa Monreal / Antonio López
col·laboradors
Isabella Pintani (arquitecta)
Josean Arriola
Javier Monte (estructura)
Raimon Grau (instal.lacions)

anar al menú

Casa per Maria Rosa i Antonio. La Portellada


Casa per Maria Rosa i Antonio. La Portellada