Pla Parcial Ca n’Ollé . La Palma de Cervelló

El projecte planteja un creixement del nucli residencial al sector de Ca n’Ollé, a la banda oest del municipi, entre la carretera nacional BV-2421 i la riera de Rafamans.
Es planteja una agrupació de blocs aïllats en doble filera amb un espai verd intermig que permeti les condicions d’assolejament d’exposició solar i ventilació idònies per a tots els habitatges, adaptant-se a la topografia i geomorfologia pròpies del lloc.

2006
promotor
Ajuntament de La Palma de Cervelló
col·laboradors
Ivan Blasi
Jordi Llàcer
Marcella Novaes
Laura Romero
Josean Arriola

anar al menú

Pla Parcial Ca n’Ollé .  La Palma de Cervelló


Pla Parcial Ca n’Ollé .  La Palma de Cervelló