Pavelló de la cultura catalana a la FIL . Guadalajara . México

El projecte vol explicar dos aspectes de l’exposició mitjançant un sistema expositiu capaç d’organitzar l’espai i que permet tenir una doble lectura transversal de la informació:
D’una banda la desproporció entre la cultura catalana i el petit territori que aquesta ocupa físicament.
De l’altra, l’estreta relació intel·lectual que històricament hi ha hagut entre escriptors llatinoamericans i catalans.

2003
promotor
Institut Ramon Llull

anar al menú

Pavelló de la cultura catalana a la FIL . Guadalajara . México


Pavelló de la cultura catalana a la FIL . Guadalajara . México