Residència per a la tercera edat . Drize . Ginebra

El terreny té forma de rombe amb la seva diagonal llarga situada en l'eix nord/sud de la parcel·la. L'edifici, una residència per a ancians, es divideix en dues parts ben diferenciades. La primera està situada a la part inferior de la parcel·la i de forma perpendicular a l'eix essent el contenidor del programa públic i semiprivat de l'edifici. La segona es compon de tres volums paral·lels a l'eix on es troben els mini-apartaments dels usuaris immersos en un espai verd i plàcid.

2006
promotor
Ajuntament de Carouge

anar al menú

Residència per a la tercera edat .  Drize . Ginebra


Residència per a la tercera edat .  Drize . Ginebra