Edifici d’habitatges . Bèlgica

Chatelet proposa una estrategia de creixement urbà basada en la inserció repetida d’una cel·la. L’ús de diferents densitats permet establir una nova relació entre el casc antic i el riu.
Aquesta cel·la es referencia en l’arquitectura antiga existent alhora que aporta noves qualitats:
1 En la relació amb el carrer la secció amaga l’aparcament.
2 El nucli de comunicacions es presenta com un recorregut com a continuació del carrer i que va abraçant la façana.
3 Els habitatges són sempre exteriors i mantenen una relació constant (360 graus) amb la ciutat.

2002
promotor
Ajuntament de Chatelet
col·laboradors
Celia Lozano
Marcella Novaes

anar al menú

Edifici d’habitatges . Bèlgica


Edifici d’habitatges . Bèlgica